Kalliomäen niitty, Heinävesi

Saat lisätietoa klikkaamalla kuvassa näkyviä pisteitä. Kuvat saa suuremmaksi kuvan oikean yläkulman kuvakkeesta.

Ympäristöstä löytyy punaisia hirsirakennuksia, kiviaitoja sekä vehmaita mäkiniittyjä. Pihasta avautuu näkymä maisemamäntyjen ja synkän kuusimetsän kehystämälle avaralle rinneniitylle, jonka taustalla siintää Etelä-Savolle ominainen kumpuileva kaukomaisema. Niittykasvillisuuden edustavimmat lajit sijaitsevat niityn laella, rinteiden kuivimmissa osissa ja kiviraunioiden ympärillä. Korkeakasvuiset heinät ovat laidunnuksen loputtua vallanneet kosteat varjoisat painanteet, joskin korkea heinikon sisältä löytyy myös täysin paljaita sileitä kalliopintoja. Niittylajisto on kehittynyt hämmästyttävän monimuotoiseksi lammaslaidunnuksen päätyttyä. Tulevaisuuden kannalta riskinä on niityn liika rehevöityminen, ellei korkeakasvuisia ongelmakohtia niitetä jatkossa tiuhemmin tai aloiteta kesälaidunnusta uudelleen.


Siirry toiseen perinnemaisemaan klikkaamalla jotain alla olevaa Perinnemaiseman nimeä tai kuvaa