Leppävirta

Leppävirran monipuolinen historia näyttäytyy alueen kulttuuriympäristössä ja rakennusperinnössä. Niin maatalous, teollisuus kuin liikenne ovat jättäneet jälkensä leppävirtalaiseen maisemaan. Osa näistä jäljistä on yhä nähtävissä, osa taas on aikojen saatossa kadonnut. Tämän verkkonäyttelyn avulla pyritään tuomaan esille jo kadonneita menneisyyden maisemia sekä tarjoamaan tietoa ympäristössä yhä jäljellä olevista ajallisista kerroksista.

Verkkonäyttelyn ensimmäinen osio johdattelee Leppävirran kirkonkylän kehittymiseen sekä sen myötä tapahtuneeseen ”kaupunkikuvan” muutokseen. Leppävirran pitäjä perustettiin vuonna 1639, jolloin Leppävirran seurakunta itsenäistyi Kuopion emäseurakunnasta. Pian tämän jälkeen Leppävirralle rakennettiin nykyisen Kievarinkadun varrelle ensimmäinen kirkko. Kirkon läheisyyteen rakennettiin myös pappila, suntion ja lukkarin asunnot, kymmenyspuoti ja kestikievari. Näin kirkonkylän alueesta alkoi vähitellen kasvaa pitäjän keskus. Leppävirran nykyinen kirkko ja sen vieressä oleva puistoalue muodostavat yhä kirkonkylän keskustan. Vieressä oleva entinen viljamakasiini, nykyinen museo, on säilynyt muistomerkkinä perinteisestä maaseutukirkonkylästä. Kaupunkimaisemmaksi Leppävirran kirkonkylä muuttui myöhemmän, erityisesti 1950-luvun, rakentamisen myötä.

Leppävirta sijaitsi vilkkaan laivareitin sekä maantien varrella. Tästä syystä liikenneyhteydet ovat olleet erittäin merkityksellisiä paikkakunnan historiassa. Verkkonäyttelyn toinen osio käsitteleekin liikenneyhteyksiä, jotka ovat jättäneet jälkeensä monipuolisia kulttuuriympäristöjä esimerkiksi kanava-alueiden ja museotien muodossa.

Myös teollisuus on jättänyt merkkinsä leppävirtalaiseen maisemaan. Sorsakosken teollisuusmiljöö ja Kotalahden kaivoskylä ovat esimerkkinä teollisuuden vaikutuksesta ympäristöönsä monipuolisena rakennusperintönä.