Lisämateriaalit

Tähän osioon on koottu taustatietoa ja -materiaalia, kuten karttapohjia ja aikajanoja. Osiosta löytyy myös linkkivinkkejä sivuistoille, joista löytyy mielenkiintoista tietoa kulttuuriperintöön ja -ympäristöihin liittyen.

Aikajanat

Varkauden teollisuushistoria Ota selvää, miten historia näkyy modernissa teollisuuskaupungissa.

Kangaslammin historia Kangaslampi on entinen kunta, joka erotettiin vuonna 1871 Rantasalmesta ja liitettiin vuonna 2005 Varkauden kaupunkiin.

Kangaslammin aikajana esihistoriasta 2000-luvulle (pdf) Lataa tästä

Johtolankoja Pieksämäen kulttuuriympäristöön Ota selvää, miten historia näkyy Pieksämäen kylänraitilla, rakennuksissa ja lähiympäristössä.

Pieksämäen aikajana esihistoriasta 2000-luvulle (pdf) Lataa tästä

Leppävirran kulttuuriympäristön aikakerroksia Ota selvää, miten historia on jättänyt jälkensä Leppävirran ympäristöön.

Johtolankoja Joroisten kulttuuriympäristöön Ota selvää, miten historia näkyy Joroisten kylänraitilla, rakennuksissa ja lähiympäristössä.

Johdatus Heinäveden kulttuuriympäristöön Ota selvää, miten historia näkyy Heinäveden kylänraitilla, rakennuksissa ja lähiympäristössä.


Karttapohjat

Karttapohjat ovat vapaasti opettajien käytettävissä esimerkiksi erilaisisten kulttuuriympäristökierrosten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Pieksämäen keskusta-alue:

Varkauden karttapalvelu
Varkauden kaupungin karttapalvelusta löytyy kaupungin kartta sekä ajantasainen asemakaava. 
Varkauden karttapalvelu

Linkit

Kulttuuriperintölinkkejä

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran verkkosivut.
www.kulttuuriperintokasvatus.fi 

Tietoa erilaisista rakennuksista ja ympäristöistä sekä niiden ajallisesta tai alueellista eroista, rakennusperinnön suojelu ja hoito. Tietoa myös kulttuuriympäristökasvatuksesta.
www.rakennusperinto.fi 

Materiaaleja ja vinkkejä arkkitehtuurikasvatukseen. Tietoa erilaisista koulujen ja museoiden järjestämistä projekteista. Aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä sekä artikkeleita.
www.arkkitehtuurikasvatus.fi

Mikkelin seudun kulttuuriperintö, SeutuWiki
www.seutu.wikimikkeli.fi  

Suomen käsityön museo:
Kukako-sivusto on Suomen käsityön museon toteuttama sivusto, jonka tehtävät on laadittu avuksi ja opiksi kulttuuriperintökasvatukseen alakoulussa.
www.kukako.fi/

Rakennusperintö ja arkkitehtuuri

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt – RKY:
Museoviraston laatima valtakunnallinen rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi.
www.rky.fi

Suomen rakennustaiteen museon verkkonäyttelyitä ja -pelejä:
Verkkopeli, joka käsittelee Suomen 1900-luvun arkkitehtuurin vuosikymmeniä. 
www.mfa.fi/arkkitehtuuripeli

Jälleenrakennuskausi – Sodan jälkeisestä Suomesta 1960-luvulle. Sivusto on tehty pääasiassa koululaisten opetusohjelmaksi tehtävineen, mutta sopii kaikille lähihistoriasta kiinnostuneille.
www.jalleenrakennuskausi.fi/

Taidehistoria

Suomen valokuvataiteen museo:
Fotokela on verkko-opetusmateriaali, joka on suunnattu 7-9 -luokkalaisille ja heidän opettajilleen.
www.fotokela.fmp.fi/

Digitoitua arkistomateriaalia verkossa

Arkistolaitos:
Digitaaliarkisto on arkistolaitoksen digitoitujen asiakirjojen tallennus- ja esitysjärjestelmä.
www.digi.narc.fi/digi/

Suomen Asutuksen Yleisluettelo (SAY) digitaalisessa muodossa. Suomen Asutuksen Yleisluettelo muodostuu systemaattisesti kootuista, pitäjittäin ryhmitellyistä ja vuosittain etenevistä asutusta koskevista lähdetiedoista.
www.narc.fi/Arkistolaitos/SAY/

SSHY – Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys ry:
Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen verkkosivut, joille on digitoitu läänintilejä ja kirkonkirjoja.
www.digiarkisto.org/sshy/index.html

Museoiden tietokannat

Museoviraston kuva-arkisto:
Museoviraston digitoitua kuvamateriaalia verkossa.
www.kuvakokoelmat.fi/

Kantapuu –museotietokanta:
Kantapuu on museotietokanta, jonka kautta voit selata Suomen Metsämuseo Luston, Lapin metsämuseon, Pielisen museon, Nurmeksen museon, Verlan tehdasmuseon, Möhkön ruukkimuseon sekä Suomen Metsästysmuseon kokoelmia. Kantapuu-tietokanta sisältää laajan valikoiman suomalaisesta metsäkulttuurista kertovia valokuvia, esinekuvia ja niihin liittyviä tietoja sekä kirjakokoelmia.
https://kantapuu.finna.fi/

Arjenhistoria.fi:
Arjenhistoria.fi on väylä suomalaisen työelämän, tieteen, tekniikan ja sosiaalihistorian kokoelmiin. Palvelun taustalla on yhteensä kuuden museon ja kahden arkiston yhteinen kokoelmatietokanta. Yhteenliittymään kuuluvat Työväenmuseo Werstas, Tekniikan museo, Sähkömuseo Elektra, Helsingin yliopistomuseo, Suomen siirtolaisuusmuseo, Kultamuseo sekä Työväen Arkisto ja Kansan Arkisto.
www.arjenhistoria.fi/

Muita mielenkiintoisia linkkejä

Maanmittauslaitos:
Sivut esittelevät maanmittaustoimintaa viidellä vuosisadalla ja kertovat sen vaikutuksista maahan ja kansaan.
www.karttakaaro.fi/

Vesikoulu:
Tietoa ja tehtäviä vesiteemaan liittyen. Vesikoulussa opetetaan mm. mistä juomavesi saadaan ja mitä jätevedelle tapahtuu?
www.vesikoulu.fi/