Frugårdin laidunmaat, Joroinen

Saat lisätietoa klikkaamalla kuvassa näkyviä pisteitä. Kuvat saa suuremmaksi kuvan oikean yläkulman kuvakkeesta.

1700-luvulla rakennettu Frugårdin kartano sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Frugård-Kotkatlahti -maisema-alueella. Kartano ympäristöineen edustaa karusta Suur-Saimaan seudusta poikkeavaa vehreää ja vaurasta maatalousmaisemaa, jossa on laajat yhtenäiset viljelykset. Alue on pinnanmuodoiltaan alavaa ja maaperä viljavaa, mikä loi aikoinaan hyvät edellytykset maanviljelylle ja kartanoiden synnylle. Kartanossa pidettiin karjaa aina 1980-luvun lopulle saakka. Laiduntamisen päätyttyä niityt ehtivät rehevöityä ja heinittyä ja perinteinen ketokasvillisuus väheni. Perinnemaisemaa ryhdyttiin kuitenkin myöhemmin kunnostamaan, laskemalla ensin entisille hakamaille lampaita. Vuonna 2008 tiheäpuustoiksi päässeitä entisiä laidunmetsiä raivattiin ja puustoa harvennettiin. Aluksi maisemia putsasivat lampaat, myöhemmin apuvoimaksi hankittiin maastokelpoista alkukantaista suomenkarjaa eli kyyttöjä. Nykyisin Frugårdin kartanon laidunmailla voi seurata maiseman ja niittykasvillisuuden muuttumista uudelleen aloitetun perinteisen laidunhoidon edetessä lohkolta lohkolle.


Siirry toiseen perinnemaisemaan klikkaamalla jotain alla olevaa Perinnemaiseman nimeä tai kuvaa