Hauta-Ahon lammaslaidun, Varkaus

Saat lisätietoa klikkaamalla kuvassa näkyviä pisteitä. Kuvat saa suuremmaksi kuvan oikean yläkulman kuvakkeesta.

Hauta-ahon tilan nimi juontuu tervahautaan, joka sijaitsi nykyisen lammaslaitumen keskellä mäennyppylällä. Tervahaudan jäänteet on sittemmin peitetty. Tilan maita on kaskettu pitkään, mistä ovat merkkinä lukuisat kiviaidanpätkät ja kivirauniot sekä lehtipuiden runsaus. 1990-luvulla alueella laidunsi nautakarja. Myöhemmin nautakarjan pidosta on luovuttu ja vuodesta 2009 alueella on laidunnettu lampaita. Tilan mailla on useita pieniä maisemallisesti viehättäviä latoja. Päärakennus on rakennettu vanhan talon paikalle vuonna 1937.


Siirry toiseen perinnemaisemaan klikkaamalla jotain alla olevaa Perinnemaiseman nimeä tai kuvaa