Takaisin alakoulun tehtäviin

Tutustuminen lähiympäristöön

Oppiaineet: historia, ympäristöoppi, kuvataide, äidinkieli 

Kohderyhmä: alakoululaiset 

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

1. Tutustukaa yhdessä oman kuntanne Saranat-verkkonäyttelyyn 

Linkit verkkonäyttelyihin: Heinävesi Joroinen Leppävirta Pieksämäki Varkaus

 • Mitä paikkoja tai rakennuksia tunnistatte kuvista? 
 • Mitkä rakennukset ovat yhä olemassa?  
 • Onko niiden ulkonäkö muuttunut? Miten? 
 • Onko käyttötarkoitus muuttunut? Miten? 

2.1 Tarkastelkaa yhdessä lähemmin kuvaa kuntanne keskustasta tai koulun lähellä olevasta rakennetusta ympäristöstä 

Voitte käyttää alla olevia kuvia kuntien keskustoista tai valita kuvan kuntanne verkkonäyttelystä. Kuvat vasemmalta oikealle: Heinäveden kirkokylä, Joroisten kirkonkylä, Leppävirran kirkonkylä, Pieksämäki ja Varkaus Taulumäki. Klikkaamalla kuvaa siirryr kuvan omalle sivulle.

Ilmakuva Heinäveden keskustasta. Ilmakuva alueesta jossa paljon rakennuksia ja taustalla peltoja. Leppävirran kirkonkylän maisema etualalla tie ja peltoa taustalla näkyy Leppävirran kirkko. Ilmakuva kaupunkialueesta.

 • Kuvailkaa mitä kaikkea kuvassa on?  
 • Miettikää mikä kuvassa on luonnon muokkaamaa, mikä ihmisen?  
 • Tutkikaa tarkemmin kuvassa näkyviä rakennuksia. Etsikää yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. 

2.2 Tutkikaa yhdessä yhtä tai useampaa kuvaa vanhasta koulurakennuksesta 

Kuvat vasemmalta oikealle: Heinäveden kirkonkylän vanha kansakoulu, Joroisten kirkonkylän kansakoulu, Leppävirran kansakoulu, Sorsakosken vanha tehtaan koulu, Sorsakosken kansakoulu 1930-luvulla, Sorsakosken koulu, Pieksämäen kirkonkylän kansakoulu, Pieksämäen suomalainen yhteiskoulu, Pieksämäen keskuskoulu ja Vanha Lehtoniemen koulu.

Pitkä punainen rakennus jonka takana kaksikerroksinen suuri valkoinen puurakennus. Suuri vaalea kaksikerroksinen rakennus. Suuri puurakennus jonka ympärillä aita. Suuri kaksikerroksinen rakennuskompleksi jossa monta savupiippua. Kolmikerroksinen L muotoinen rakennus. Kaksi suurta puurakennusta. Suuri kaksikerroksinen puurakennus. Suuri nelikerroksinen rakennus jossa keskiosassa koristepylväitä.

 • Verratkaa vanhaa koulua omaan, nykyiseen koulurakennukseenne. Mitä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia löydätte? 
 • Onko kuvan koulurakennus edelleen olemassa? Jos, missä käytössä se on nykyisin?
 • Tiedättekö ihmisiä, jotka ovat käyneet koulua kuvan rakennuksessa?

2+ Retki paikkaan, jossa kuva on otettu 

Valitkaa kuntanne verkkonäyttelystä kuva, joka on otettu koulunne lähellä ja menkää katsomaan paikkaa. 

 • Keskustelkaa ja kirjatkaa ylös, miten maisema on muuttunut? Mitä on hävinnyt, mitä uutta on tullut? 
 • Ottakaa kuva/kuvia nykyisestä maisemasta.  

Vaihtoehtoisia toteutustapoja: 

 • Jos kuvanottopaikalle ei ole mahdollista mennä fyysisesti, pääseekö sinne virtuaalisesti (esim. GoogleMapsin Street view-toiminnolla)? Tai onko opettajalla tai jollakin oppilaalla mahdollisuus käydä ottamassa kuva nykyisestä maisemasta. 
 • Jos koulun sijainti on sellainen, että lähistöllä on useampia paikkoja, joihin liittyviä kuvia löytyy Saranat-verkkonäyttelystä, eri kuvia+kohteita voi jakaa oppilaille pareittain tai pienissä ryhmissä. 

3.1 Tutkimusretki oman koulun pihapiiriin 

Tarkastelkaa omaa koulurakennustanne ja sen ympäristöä: 

 • Onko rakennus uusi vai vanha? Milloin se on rakennettu? 
 • Onko rakennus säilynyt saman näköisenä vai onko sitä muutettu rakentamisen jälkeen? Miten?  
 • Miettikää mikä koulun ympäristössä on luonnon muokkaamaa, mikä ihmisen? 

3.2 Talot ja ympäristö muuttuvat ajan kuluessa. Miltä ajattelet oman koulusi ja sen ympäristön näyttävän sadan vuoden kuluttua? 

Vaihtoehtoisia työskentelytapoja ”Oma koulu sadan vuoden kuluttua”: 

 • Yksin piirtäen, kollaasina ja/tai kirjoittaen 
 • Pienoismalli yksin tai ryhmätyönä 

Takaisin alakoulun tehtäviin